MI10

10.000đ

Ưu đãi 50MB tốc độ cao
Sử dụng trong 30 ngày
Hết tốc độ cao tính phí 25đ/50Kb

Soạn: MI10 gửi 191

D90

90.000đ

Ưu đãi 12GB tốc độ cao
Tốc độ thường không giới hạn
Sử dụng trong 30 ngày

Soạn: D90 gửi 191

D120

120.000đ

Ưu đãi 12Gb tốc độ cao
Không giới hạn lưu lượng thường
Sử dụng trong 30 ngày

Soạn: D120 gửi 191

Xem thêm

4G40

40.000đ

Chỉ với 40.000đ/Tháng
1GB tốc độ cao truy cập 4G
Gói cước tự động gia hạn

Soạn: 4G40 gửi 191

MIMAX4G

90.000đ

Ưu đãi 2GB tốc độ 4G
Không giới hạn dung lượng
Sử dụng trong 30 ngày

Soạn: MIMAX4G gửi 191

VUI100

100.000đ

Ưu đãi: 10GB data 4G Viettel
Tự động ngắt kết nối khi hết data
Thời hạn: 7 ngày

Soạn: VIU100 gửi 191

Xem thêm

T70K

70.000đ

Ưu đãi 500p gọi nội mạng
Uu đãi 150 tin nhắn SMS
Sử dụng trong 30 ngày

Soạn: T70K gửi 191

DT45

45.000đ

Nhận 450.000đ vào TKKM
Gọi nội mạng với 450.000đ
Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DT45 gửi 109

T80K

80.000đ

Ưu đãi 500 phút gọi nội mạng
Ưu đãi 500 tin nhắn SMS
Sử dụng trong 30 ngày

Soạn: T80K gửi 191

Xem thêm